Avansert personsøk

Fyll inn ett eller flere felter, og trykk "søk".

Fullt navn
 
Fornavn
Farsnavn
Etternavn
 
Nasjonalitet
Tjenestegrad
Stalag Fangenr.
Leir
 
Fødested
Fødselsdato
Fra - - (åååå-mm-dd)
Til - - (åååå-mm-dd)
 
Dødssted
Dødsdato
Fra - - (åååå-mm-dd)
Til - - (åååå-mm-dd)
Gravsted


Stiftelsen Falstadsenteret, 7624 Ekne. Tlf: +47 74028040 / Fax: +47 74028041. post@falstadsenteret.no