Tjøtta sovjetiske krigsgravplass

Кладбище

Minnesmerke

I heftet «Fortegnelse over sovjetiske krigskirkegårder og krigsgravsteder i Norge» utarbeidet i 1979 av kaptein Eugen Syvertsen etter oppdrag fra Krigsgravtjenesten står følgende:

«8. juli 1953 ble den sovjetiske krigskirkegården på Tjøtta innviet i nærvær av utenriksminister Lange og den sovjetiske ambassadør Afanasiev, samt en rekke bygdefolk. Monumentet som er vel 7.00 m høyt, har inskripsjon på norsk og russisk. Den høyreiste bautaen med eikekrans om inskripsjonen og den femkantede stjerne i øverste parti, er synbar i terrenget. Det er hugget ut en bred utsiktslinje i bjerkeskogen bak monumentet for at den skal kunne sees fra skipsleia. Krigskirkegården er inndelt i to felter. I det sydlige feltet er gravlagt vel 1000 falne hvis navn kjennes. På hver enkelt av disse graver er det en plate av stein med navn innhugget. I det nordlige feltet er gravlagt ca 7000 falne hvis navn ikke kjennes. En minnetavle i granitt med dekor er plassert liggende, med inskripsjon på norsk og russisk. En 3 m bred smijernsport i midten av anleggets front går inn i et 15 m bredt smijernsfelt, som slutter seg til den oppsatte steinmur som danner innhegningen rundt krigskirkegården. Muren er 1.0 m høy og dekket med gresstorv på toppen. Krigskirkegården ligger i naturskjønt landskap og dekker et areal på ca 20 dekar. Smijernsarbeidet er utført av kunstsmed Bilgrei, Oslo. Anlegget er planlagt av landskapsarkitekt Karen Reistad. Monumentet er utført og satt opp ved billedhuggeren Gunnar Janson. Statlige myndigheter har besørget gjennomføringen av gravleggingen og anlegget.» 

Кладбище
Tjøtta (Alstahaug), Nordland, Norge
Категория
Сортировка