Elvenes (Skafferhullet)

Кладбище

Historikk

Tidligere krigsgravplass hvor sovjetiske falne var gravlagt. Under «Operasjon Asfalt» i 1951 ble 511 døde flyttet til Tjøtta sovjetiske krigskirkegård.

Under arbeid med telegrafstolper sommeren 1959 fant arbeidere ei massegrav som til da var ukjent. Gravene ble åpnet i november samme år, ca. 320 døde ble funnet. Ytterligere noen ble funnet våren 1960. Det totale antallet gravlagte i Elvenes/Skafferhullet er usikkert.

Tidligere minnesmerke

Fram til 1951 stod det et monument på gravplassen. I rapporten fra gravflyttingen flyttingen heter det: 

«Monumentet tatt ned under oppgravningen. Monumentet som bestod av sement og netting var innvendig fylt med jord. På grunn av frost og vete hadde det fått noen større revner. Betongplattingen (6x6) som monumentet hvilte på, ble i sin tid anlagt midt på gravfeltet. Under oppgravningen viste det seg at flere lik lå under monumentet. Under arbeidet med oppgravningen under plattingen ble de tidligere revner noe større. Av sikkerhetsmessige grunner fant en det nødvendig å ta monumentet ned.»

Nåværende minnesmerke

Den tidligere gravplassen i Elvenes/Skafferhullet i markert med et monument reist av norske myndigheter. Det har teksten: «Til minne om de sovjetiske soldater som mistet livet i Norge 1941–1945 og som var gravlagt her.»

Tilsvarende monumenter var reist på andre tidligere gravplasser, i samsvar med planer godkjent av partene i en norsk-sovjetisk kommisjon. Monumentene er utformet av billedhoggeren Gunnar Janson🔗, tilhørende grøntanlegg planlagt av landskapsarkitekt Karen Reistad. Anleggene ble ferdigstilt i løpet av 1955.

Кладбище
Sør-Varanger, Finnmark, Norge
Категория
Сортировка