Hatteng kirkegård

Кладбище

Historikk

Under og etter 2. verdenskrig ble krigsofre fra flere nasjoner gravlagt. her. De sovjetiske falne ble gravlagt på en egen krigskirkegården som lå i tilknytning til den ordinære kirkegården. Sommeren 1945 ble 143 sovjetiske døde fra Mallnitz-leiren i Kitdalen gravlagt her, flyttet fra gravplass ved Mallnitz. Sovjetiske døde fra andre steder i området ble også gravlagt på Hatteng kirkegård, slik at det pr. 1951 var det 333 gravlagte på dette feltet. I forbindelse med "Operasjon Asfalt" ble gravene flyttet til Tjøtta sovjetiske krigskirkegård høsten 1951.

To finske falne er fortsatt gravlagt på Hatteng.

Sovjetiske minnesmerker

På de sovjetiske gravene var det reist et minnesmerke i av tre. I rapport fra "Operasjon Asfalt" er dette beskrevet slik: «Materialene i monumentet var av tre (kryssfiné). Det var i en slik forfatning at en fant det rådeligst å ta det ned.»

Den tidligere gravplassen på Hatteng kirkegård er i dag markert med et steinmonument («standardstein») med påskrift «Til minne om de sovjetiske soldater som mistet livet i Norge 1941–1945 og som var gravlagt her.»

Monumentet ble reist i 1955, etter planer godkjent av partene i «Den blandede norsk-sovjetiske kommisjon» i 1954. Dette monumentet og tilsvarende på en del andre tidligere gravplasser er utformet av billedhoggeren Gunnar Janson🔗.

Finsk minnesmerke

På grava til de to finske falne har foreningen Krigsfångarna r.f. reist en minnestein, avduket 6.6.1992. Oberst Juhani Helesterä, sjef for Lapplands militærdistrikt, stod for avdukinga. Pårørende av de falne, representanter for Krigsfångarna r.f. og flere finske krigsveteraner var til stede.

Кладбище
Storfjord, Troms, Norge
Категория
Сортировка