Om Krigsgraver.no

Databasen Krigsgraver i Norge (krigsgraver.no) drives av Falstadsenteret på oppdrag fra Krigsgravtjenesten i Kulturdepartementet.

På krigsgraver.no får du en oversikt over utenlandske krigsgraver i Norge. Dette omfatter både opplysninger om gravplassene og de personene som er/var gravlagt der. Fra de enkelte oppføringer er det også henvisninger til kilder, f.eks. fangekort og innberetninger fra lokale myndigheter. Utenlandske soldater og krigsfangers graver fra første og andre verdenskrig er gitt evig vern.
Les mer om lovregulering og dokumentasjon på regjeringen.no.

Registeret omfatter både gravplasser hvor det i dag er krigsgraver, og steder hvor det tidligere har vært krigsgraver. I mange tilfeller er gravene flyttet én eller flere ganger i etterkrigstida. I den sammenheng må særlig nevnes «Operasjon Asfalt» på 1950-tallet, hvor sovjetiske krigsgraver i Nord-Norge ble flyttet til Tjøtta sovjetiske krigskirkegård.

Første versjon av krigsgraver.no ble lansert i 2010, i forbindelse med prosjektet «Krigsgraver søker namn». En større oppgradering av databasen i 2017–2018 er støttet av Krigsgravtjenesten og Utenriksdepartement.

Opplysninger om tyske og jugoslaviske falne er ikke publisert pr. 2019. Registeret omfatter ikke norske borgeres graver, verken i Norge eller utlandet.