Åndalsnes gravlund

Gravplass

Historikk

Krigsgraver på eksisterende kirkegård. Fem falne fra Samveldestatene (Commonwealth) under 2. verdenskrig er gravlagt her.

I 1942 ble en polsk krigsfange gravlagt her. Hans grav er senere flyttet til Vestre gravlund i Oslo.

Minnesmerker

Gravene til de falne fra Samveldestatene er markert med individuelle gravsteiner. 

Lokasjon
Grytten (Rauma), Møre og Romsdal, Norge
Kategori
Sortering