Rygge kirkegård

Gravplass

Tidligere krigsgrav på eksisterende kirkegård. Én sovjetisk avdød ble gravlagt her sommeren 1945. Grava ble flyttet til Vestre gravlund i Oslo i 1953.

Lokasjon
Rygge, Østfold, Norge
Kategori
Sortering