Eggemoen (1)

Gravplass

Historikk

Tidligere krigsgravplass hvor fire sovjetiske krigsfanger var gravlagt. Disse fire ble skutt sommeren 1944. I innberetning fra våren 1945 er gravene oppgitt å være «i skogen sønnenfor Geiteryggen». Gravene ble åpnet etter krigens slutt, og de døde er senere gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.

I innberetning fra sommeren 1945 er disse fire oppgitt å være «Woitow, Kj.nr. 26178», «Babkow, Feodor, Kj.nr. 25307», «Meserbarow, Kj.nr. 24199» og «Swedikow, Trofim, Kj.nr. 2301». For tre av dem samsvarer navn og andre data med opplysninger på fangekortene, men ikke for «Babkov, Feodor» (Fjodor Babkov). Ifølge fangekortene er den fjerde Nikolaj V. Matvejev.

I tillegg til denne gravplassen, ble 16 fanger i 1944–45 gravlagt på egen gravplass like ved fangeleiren Geiteryggen, se «Eggemoen (2)».

Lokasjon
Norderhov (Ringerike), Buskerud, Norge
Kategori
Sortering