Skien

Gravplass

Historikk

Tidligere gravplass i skogen ved Telemark fylkessykehus. Fire sovjetiske krigsfanger ble gravlagt her våren 1944. Gravene ble gjenfunnet i juni 1945, omtalt i aviser i slutten av juni 1945.

«Massegraver også ved Skien. Skien 20. (NTB): I skogen ved Telemark fylkessykehus er det funnet 5–6 graver som en antar må inneholde likene av russiske krigsfanger. Rapport om saken blir nå oversendt de rette myndigheter og det vil bli satt i gang undersøkelser, forteller Varden.» (Østlendingen 21.06.1945, s. 1)

«Er russerne ved Skien sultet ihjel? Skien, 27. juni. (NTB) I går gikk man i gang med å åpne de før omtalte russer-gravene i nærheten av Telemark fylkessykehus. Det ble funnet fire lik. Det er ikke noe som tyder på at disse russere er skutt. Man heller til den oppfatning at de er døde av sult idet de var i en elendig forfatning den gangen de ble overflyttet fra Stavern. Begravelsen av de ulykkelige er foregått uten seremonier. De er rett og slett puttet ned i jorden. Likene er nu brakt til Skiens lasarett, der distriktets øverste sanitetssjef, dr. Thor Hvidsten skal foreta obduksjon.» (Aftenposten, 28.06.1945 (morgen), s. 6)

De fire døde ble i 1945 gravlagt på Vestre gravlund i Oslo. 

Lokasjon
Skien, Telemark, Norge
Kategori
Sortering