Råholt kirkegård

Gravplass

Tidligere krigsgraver på eksisterende kirkegård ved Råholt kirke. To sovjetiske avdøde var gravlagt her. Gravstedet flyttet til Vestre gravlund i Oslo i 1953.

Lokasjon
Eidsvoll, Akershus, Norge
Kategori
Sortering