Gilhusodden

Gravplass

Historikk

Tidligere krigsgravplass i Lier. Tre sovjetiske døde ble gravlagt her i 1942–44. Gravene er senere flyttet til Vestre gravlund i Oslo.

Lokasjon
Lier, Buskerud, Norge
Kategori
Sortering