Vanse kirkegård

Gravplass

Historikk

På denne kirkegården er det gravlagt falne fra Samveldestatene (Commonwealth) og Sovjetunionen. 

Gravene til sovjetiske døde fra nærområdet ble flyttet hit kort tid etter 2. verdenskrig. Pr. årsskiftet 1950/51 var 14 gravlagt her. I en avisnotis fra januar 1951 heter det: "161 russegraver i Marka på Lista skal nå overføres til fellesgrav på Vanse kirkegård, hvor 14 russiske krigsfanger før er begravet."

I 1953 ble ytterligere tre sovjetiske gravlagt på denne kirkegården. De ble flyttet hit fra Hidra kirkegård (2 døde) og Åna-Sira kirkegård (1).

Tidligere var fire nederlandske borgere gravlagt på denne kirkegården. Deres graver ble overført til Vestre gravlund i Oslo i 1956. En polsk avdød er overført til Vestre gravlund i Oslo i 1953.

Minnesmerket på Vanse kirkegård ble avduket i juli 1951. 

Kategori
Sortering