Tonstad kyrkjegard

Gravplass

Historikk

Tidligere krigsgrav på kirkegården ved Tonstad kyrkje. Én polsk fange ble gravlagt her i 1944. Grava er senere flyttet til Vestre gravlund i Oslo.

Tidligere minnesmerke

Om gravstedet skriver soknepresten i Sirdal i 1947: «Som gravmerke står eit trekors, oppsett av hans polske kammeratar, med namn og fødselsår.»  

Lokasjon
Tonstad, Sirdal, Vest-Agder, Norge
Kategori
Sortering