Porsgrunn østre kirkegård

Gravplass

Krigsgraver på eksisterende kirkegård, også kalt Østsidens kirkegård. Under 2. verdenskrig ble tre franske statsborgere gravlagt her. Sommeren 1945 ble en polsk borger og en tysk borger gravlagt på denne kirkegården. Den polske avdødes grav er senere flyttet til Vestre gravlund i Oslo, den tyske til Alfaset krigskirkegård.

Lokasjon
Porsgrunn, Telemark, Norge
Kategori
Sortering