Egersund gravlund (Årstad kirkegård)

Gravplass

Historikk

Nåværende og tidligere krigsgraver på Egersund gravlund, også kalt Årstad kirkegård.

Samveldestatene (Commonwealth)

Fra Samveldestatene (Commonwealth): 16 døde er gravlagt her, fem fra første verdenskrig og sju fra andre verdenskrig.

Sovjetunionen

Fire av de gravlagte var fra Sovjetunionen. To av de sovjetiske døde er flyttet hit fra andre kirkegårder i 1953, én fra Nærbø kirkegård og én fra Eikedal kirkegård (Sokndal).

Polen (flyttet)

10 polske omkomne fra en flystyrt ved Helleren i Eigersund ble gravlagt her sommeren 1945. De var tidligere gravlagt på Brusand ved Ogna. På Egersund gravlund fikk de ei fellesgrav på kvartal C (rad 6–8, grav 1–4). Gravene er senere flyttet til Vestre gravlund i Oslo.

 

Gravminner

Samveldestatene (Commonwealth)

Gravene er markert med individuelle gravminner.

Sovjetunionen

Om gravminnene over de sovjetiske skriver Krigsgravtjenesten i 1979:

«Monumentet, som har dekor og inskripsjon på norsk og russisk, har totalhøyde 1.20 m. To liggende granittavler med dekor er plassert på hver side av monumentet. På den ene tavlen er oppført 2 russere med navn og på den andre tavlen følgende inskripsjon på norsk og russisk: ‘2 ukjente sovjetiske borgere flyttet fra Nærbø og Sokndal ligger gravlagt her.’ Anlegget er planlagt av landskapsarkitekt Karen Reistad. Monumentet er utført av billedhuggeren Gunnar Janson🔗 og reist av statlige myndigheter.»

Gravminnet i Egersund har samme utforming som det som står på grava til sovjetiske falne på Spangereid kirkegård.

Lokasjon
Egersund (Eigersund), Rogaland, Norge
Kategori
Sortering