Dovre kirkegård

Gravplass

Historikk

Under og etter 2. verdenskrig ble falne fra flere nasjoner gravlagt på denne kirkegården. 

Tre falne fra Samveldestatene (Commonwealth) ble gravlagt her i 1940.

Fire sovjetiske falne ble gravlagt her våren/sommeren 1945. De hadde tidligere vært gravlagt andre steder i Dovre-området. I 1953 ble 16 sovjetiske døde overført hit fra Dombås kirkegård (13 døde) og Nord-Sel kirkegård (3). De sovjetiske gravene er senere flyttet internt på Dovre kirkegård.

To polske falne ble gravlagt her, en i 1942 og 1945. Deres graver ble flyttet til Vestre gravlund i 1953.

Lokasjon
Dovre, Oppland, Norge
Kategori
Sortering