Eiganes gravlund

Gravplass

Historikk og minnesmerker

Krigsgraver på Eiganes gravlund i Stavanger, hvor falne fra flere nasjoner er gravlagt. 

Gravplassen har adresse Steingata 68, 4024 Stavanger.

Samveldestatene

44 falne fra Samveldestatene (Commonwealth) under 2. verdenskrig er gravlagt på et eget gravfelt, omkranset av en hekk. Gravene er markert med individuelle gravstøtter i hvit sandstein. På gravfeltet står det også en egen minnestein over falne fra Samveldestatene som omkom under et angrep mot Vemork kraftstasjon.

Sovjetunionen

77 døde fra Skadberg i Sola ble flyttet hit i 1949. I 1953 ble to sovjetiske døde flyttet hit fra tidligere gravsted på Åkra kirkegård.

Anlegget består av en større bauta, avduket i 1950, og nyere minneplater. Bautaen ble avduket søndag 30.04.1950 med norske og sovjetiske representanter til stede. I omtale i Stavanger Aftenblad 02.05.1950 fortelles det at Einar Gahnstrøm, formann i Norsk–Sovjetrussisk Sambands Stavanger-avdeling, ønsket velkommen på vegne av Sambandet. Avdukingstalen ble holdt av ordfører Magnus Karlson. Deretter talte S.A. Afanasiev, Sovjetunionens ambassadør til Norge.

Anlegget er planlagt av landskapsarkitekt Karen Reistad. Minneplatene med de gravlagtes navn er utført av Gunnar Janson.

Polen

To polske falne ble overført til Vestre gravlund i 1953.

På det sovjetiske gravfeltet er også gravlagt en polsk krigsfange.

Tyskland

Under 2. verdenskrig ble det etablert en egen tysk krigsgravplass på Eiganes, hvor mange hundre tyske falne ble gravlagt. På 1950-tallet ble 237 tyske falne fra Agder og Rogaland overført til Eiganes. Etter ønske fra tyske myndigheter ble gravene på Eiganes, i alt 920 døde, flyttet til Havstein i Trondheim i 1957.

 

Lokasjon
Stavanger, Rogaland, Norge
Ставангер, Ругаланн, Норвегия
Kategori
Sortering