Nordre gravlund (Skien)

Gravplass

Krigsgraver på eksisterende kirkegård. To falne fra Samveldestatene (Commonwealth) ble gravlagt her under 2. verdenskrig. I slutten av mai 1945 ble en sovjetisk avdød gravlagt på denne kirkegården. Hans grav ble flyttet til Vestre gravlund i Oslo i 1953.

Lokasjon
Skien, Telemark, Norge
Kategori
Sortering