Mo kirkegård

Gravplass

Historikk

Krigsgraver på eksisterende kirkegård ved Mo kirke. Under 2. verdenskrig ble falne fra flere nasjoner gravlagt her. Åtte falne fra Samveldestatene (Commonwealth) er gravlagt her. Et usikkert antall sovjetiske falne er gravlagt her. Offisielle tall er 80–90, men tallet er ikke bekreftet.

Tidligere var en svensk, åtte polske og to tyske falne gravlagt her. Deres graver er senere flyttet til Vestre gravlund (svenske), Håkvik (polske) og Botn (tyske). Gravminnet over den svenske falne står fortsatt på Mo kirkegård.

Lokasjon
Mo (Rana), Nordland, Norge
Kategori
Sortering