Haslemoen sovjetiske krigskirkegård (Våler)

Gravplass

Historikk

Gravplass i nærheten av den tidligere fangeleiren på Haslemoen. I alt ble 37 sovjetiske fanger gravlagt her under 2. verdenskrig. 20 av dem var skutt som represalier 24.05.1944 og lagt i ei massegrav. Denne grava ble åpnet våren/sommeren 1945, og de 20 døde er senere gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.

De øvrige 17 er fortsatt gravlagt på Haslemoen. Gravplassen ble vigslet og innviet ved en seremoni 08.05.1950. 

Minnesmerker

I 1950 ble det reist ei minnestøtte (bauta) på gravplassen. Lokalbefolkning i Våler og Åsnes kommuner samlet inn penger til minnestøtter på gravplassene Haslemoen og Åsnes. Begge ble avduket samme dag, under innvielsesseremonier 08.05.1950.

De enkelte gravene er markert med stående steinplater med inskripsjoner.

Lokasjon
Våler, Hedmark, Norge
Волер, Хедмарк, Норвегия
Kategori
Sortering