Lyngdal kirkegård

Gravplass

Historikk

Krigsgraver på eksisterende kirkegård. Én sovjetisk krigsfange ble gravlagt her i 1943, etter tidligere å ha vært gravlagt i nærheten av Å skole. I 1953 ble 15 sovjetiske døde som tidligere hadde vært gravlagt på andre steder, gravlagt på Lyngdal kirkegård. De ble flyttet hit fra Austad kirkegård (2 døde), Kvås (6), Vemestad (1), Netlandsnes kirkegård (2) og Spind kirkegård (4).

Gravminne

Gravplassen på Lyngdal kirkegård er markert med ei liggende navneplate i granitt. Gravminnet er utformet av billedhuggeren Gunnar Janson, og er lagt ned etter initiativ av statlige myndigheter.

I 2024 ble navneplata utvidet med tre nye navn.

Tidligere krigsgraver på kirkegården

Polske: Høsten 1945 ble seks polske døde gravlagt på denne kirkegården. Deres graver er senere flyttet til Vestre gravlund i Oslo.

Tyske: Sommeren 1945 ble tre tyske døde gravlagt på Lyngdal kirkegård. Deres graver er senere flyttet.

Lokasjon
Lyngdal, Vest-Agder, Norge
Kategori
Sortering