Seegård kirkegård

Gravplass

Tidligere gravsted på eksisterende kirkegård. Én sovjetisk avdød ble gravlagt her i 1944. Grava ble flyttet til Vestre gravlund i Oslo i 1953.

På denne kirkegården er også Milorg-mannen Meinik Markeng gravlagt. Det er reist en felles minnestein over Markeng og "ukjend russisk soldat" (nå identifisert ved navn).

Lokasjon
Snertingdal (Gjøvik), Oppland, Norge
Kategori
Sortering