Nissedal kirkegård

Gravplass

Historikk

Tidligere krigsgrav på eksisterende kirkegård ved Nissedal kirke. Én sovjetisk avdød ble flyttet hit etter krigen fra tidligere gravplass i et skogholt i nærheten av skolehuset i Fjone (Nissedal). Grava ble flyttet til Vestre gravlund i Oslo i 1953*.

*) I en oversikt satt opp i 1955 oppgis det at flytting til Vestre gravlund skjedde fra utmark i Fjone, men dette medfører ikke riktighet.

Minnesmerke

Grava var markert med et russisk kors i tre (se foto).

Lokasjon
Nissedal, Telemark, Norge
Kategori
Sortering