Sem kirkegård

Gravplass

Historikk

Tidligere gravsted på kirkegården ved Sem kirke. To sovjetiske døde (østarbeidere) ble gravlagt her i 1944. Gravene ble flyttet til Vestre gravlund i Oslo i 1953..

Tidligere minnesmerker

Gravene var markert med individuelle gravminner i pusset mur, med et metallkors over. Foran gravminnene var det en murkant i gravenes utstrekning. Se ellers bilde.

Lokasjon

Sem (Tønsberg), Vestfold, Norge
Kategori
Sortering